Eriwood

Liten organisation – Stor kapacitet

Den svenska trävarubranschen – vår hemarena

Ända sedan 1925 har vi på Eriwood handlat med svenska trävaror. De mångåriga erfarenheterna gör att vi har god branschkännedom och kan produkterna väl. Vi har etablerat nära samarbeten med flera av världens duktigaste trävaruproducenter. Vi handlar brett med många olika dimensioner och kvaliteter i stora volymer, vilket gör oss attraktiva på marknaden. Därmed kan vi leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt pris.

Bolaget Eriwood står på två ben. Den ena delen drivs av Magnus Petersson och riktar sig mot trading, med Sverige och Danmark som huvudsaklig marknad. Den andra delen drivs av Jonas Åhlander, med fokus på vidareförädling för export och svensk bygghandel.

Vi har etablerat nära samarbeten med flera av världens duktigaste trävaruproducenter.

Mångårig kunskapsbas och mjuka värden

Eriwood är ett familjeföretag där kunskaper, erfarenheter och nätverk har gått i arv i generationer. Vi sätter stort värde i lojalitet och att vårda långsiktiga relationer till våra kunder och leverantörer. Det är viktigt för oss med trygghet och tillit och att såväl anställda som samarbetspartners är nöjda med det som vi står för.

Den gedigna kunskapsbasen och våra goda branscherfarenheter gör oss till en stabil partner även när konjunkturerna svänger. Med en trygg grund att stå på har vi mod att ge efter för nyfikenheten att testa nytt. Vi är alltid öppna för nya samarbeten och spännande förslag och idéer.

Flexibel leverantör

Eriwood är en liten organisation med stor volym i ryggen. Vidareförädlingen utförs i sann småföretagaranda av samarbetspartners runt om i de småländska skogarna. De hanterar allt från enkel klyvning till komplicerade exaktkapade komponenter med hålborrning och CNC-fräsning och de tvekar inte att ta sig an nya utmaningar och investeringar.

Tillsammans med våra leverantörer har vi kapaciteten att hantera både små och stora volymer, korta projekt och långa åtaganden.

Miljöengagerade och klimatsmarta

Trä är ett klimatsmart material och alla trävaror som Eriwood levererar uppfyller svenska skogs- och miljölagar såväl som FSC® – och PEFC -regler för kontroversiella källor. Vi strävar alltid efter att välja så miljövänliga alternativ som möjligt vad gäller tillverkning, emballering och transport av våra produkter.

Vi är certifierade enligt både FSC® och PEFC och våra certifikat hittar ni här.

Röster från samarbetspartners

“Eriwood har varit samarbetspartner till oss under en mycket lång tid, framför allt på den svenska marknaden. De har ett gediget kunnande och ett brett kontaktnät som gör det naturligt för oss att välja dem som försäljningskanal på den svenska trävarumarknaden. Jag ser fram emot att fortsätta vårt samarbete även långt fram i tiden.”

5/5

Markus
Rödin

VD på Rödins Trä

“Under alla mina verksamma år på hyvleri har Eriwood funnits med som en flexibel samarbetspartner. De levererar alltid med hög servicegrad och ett personligt bemötande. Att samarbeta med Eriwood innebär att vi har tillgång till en pålitlig och lyhörd problemlösare. En stabil partner som är väletablerad och förstår marknaden. Genom åren har vi landat i ett väl rotat samarbete som flyter på fint och präglas av ömsesidig tillit.”

5/5

Anders
Larsson

inköpare på Valbo Trä

“Det är smidigt och enkelt att ha med Eriwood att göra. Vår spec från Kährs är kortfattad, men vi köper väldigt mycket av en enstaka produkt. Det där löser Eriwood; oavsett hur marknaden ser ut. Vår relation är affärsmannamässig. Båda parter är aktörer som har funnits med länge på marknaden. Vi kan båda vår sak, vilket bygger trovärdighet och förtroende.”

5/5

John
Ahlgren

virkesinköpare på Kährs