Hållbarhet

Klimatpositiv verksamhet

Det är viktigt för oss på Eriwood att vi är delaktiga i att skog brukas och avverkas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Våra samarbetspartners jobbar efter samma agenda och strävar efter att minimera sina verksamheters ekologiska avtryck. Vi förenas i gemensamma ambitioner där vi satsar på ett hållbart skogsbruk med högre skogstillväxt och klimatmedveten produktion.

Vi strävar alltid efter att tillvarata hela råvaran och hitta nya, miljösmarta användningsområden.

Socialt ansvarstagande

Hos oss på Eriwood är det viktigt att våra medarbetare mår väl och känner att de får växa och utvecklas. Vi månar om att tillhandahålla en trivsam arbetsmiljö med hälsosamma arbetsvillkor. Vår företagskultur bygger i sin helhet på värdeskapande relationer och långsiktiga ageranden.

Vi är stolta sponsorer till det lokala företags- och föreningslivet och gynnar i den mån vi kan lokala aktörer.