Vi är specialister på Norrländsk kvalitetsfuru! Vi är specialister på Norrländsk kvalitetsfuru!

Den Norrländska Kvalitétsfuran
Den tätvuxna norrländska furan är en eftertraktad produkt på marknaden och används flitigt inom allt från möbeltillverkning till golvlameller. Vi kan den här produkten på våra fem fingrar och vet vilka utföranden och produktioner som fungerar i just din verksamhet. Vi har kontaktnätet som krävs för att hitta både stora volymer och små nischade produkter.

Granen och konstruktionsvirket
Vare sig det rör sig om en komplicerad limträbalk med höga hållfasthetskrav, en enkel väggregel, eller en vackert ådrad granpanel har vi kontakterna och kunnandet för att hitta rätt produkt för dig. Den svenska råvaran är i många avseenden överlägsen den sydeuroperiska snabbväxande produktionen och vi vill gärna föra fram dessa värden och värna vår inhemska skogsindustri.

Användningsområden
Våra kunder tillhör de mest kräsna inom både Svensk och Europeisk trävaruindustri. Kvalitétsfuran går till listhyvlerier, möbelindustri dörr- och fönster-tillverkning och komponentfabriker för exempelvis sängar. De lite enklare utförandena är eftertraktade inom exempelvis golvindustri för sin fina virkesstruktur och höga hållfasthet. Av granen gör vi vackra paneler, DIY produkter, komponenter och byggmaterial för export. Vi levererar även stora volymer till sågar och hyvlerier i södra Sverige som i sin tur förädlar produkterna för bygg- och hus-industrin. De lite sämre kvalitéerna hamnar ofta hos vår inhemska industri i form av billiga, klimatsmarta och återvinningsbara emballage.