Vår historia

Liknande trädets årsringar har Eriwood en historia som grundar sig i ungdomsved. Redan 1925 bildades grundbolaget, Erik Johanssons Trävaruaffär, av Erik Johansson (född 1898). Bolaget var ett sågverk, lokaliserat i Bor strax utanför Värnamo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Efter drygt 10 år bröt kriget ut och efterfrågan på varor ändrades, så gjorde även Erik Johanssons verksamhet. Erik blev inkallad till militärtjänstgöring, men fortsatte sköta sin affärsverksamhet från ett hyrt rum i Karlskrona.

I mitten – slutet av 40-talet påbörjades egen export till Danmark, där en mycket god relation skapats med en dansk träagent. Med denne man öppnades också marknaderna i England och Irland. Sönerna Stig och Gunnar gick in i den nu starkt växande verksamheten. Bolaget behövde i och med expansionen en telex-maskin och fick med det tilldelat sig telex-adressen Eriwood.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På 50-talet flyttade kontoret till Värnamo och 1987 köptes Eriwood av några av kamrererna på kontoret, däribland Jan Petersson och Göran Åhlander. De hade under åren fått upp ögonen för det här med att göra trävaruaffärer. 1991 delade Jan och Göran upp Eriwood så att Göran tog hand om exportmarknaden och England, som hade blivit ett verkligt stort och viktigt exportland. Jan tog sig an Sverige och Danmark.

Idag drivs bolagen Eriwood Åhlander AB och Eriwood Petersson AB av Görans och Jans söner Jonas Åhlander och Magnus Petersson.

Grupp
Här är hela vårt glada Eriwood-gäng. Längst bak till vänster, Jonas Åhlander. Längst till höger på bilden Magnus Petersson.
(Frånvarande: Jörgen Wendel och Sofia Rylander)
QUATATION

Vi är mycket stolta över var vi är idag och vet att det ligger många decennier av hårt arbete till grund för den här robusta etableringen på marknaden. En väsentlig parameter som har spelat en stor roll är att vi alltid har varit duktiga på att knyta kontakter och skapa personliga relationer till våra affärsbekanta. Vi har lyckats hitta pålitliga leverantörer där det har klickat bra och där det har funnits förtroende från båda håll.