Hyvlade trävaror​

Vi har god kännedom om vilken råvara dina produkter kräver och våra duktiga underleverantörer kan vi utföra den hyvling som du önskar. Här finns en stor flexibilitet och möjligheter till olika paketeringar.

Vi hyvlar i olika slags profiler och dimensioner, till exempel råspont; dimensionshyvling; paneler med not, spont och V-fas; paneler med finsågad flatsida så som klädselbräder; stockpanel; konstruktionsvirke och trall.