Vi kan hyvla olika slags profiler och dimensioner som t.ex:

  • Råspont
  • Dimensionshyvling
  • Paneler med not och spont och V-fas
  • Paneler med en finsågad flatsida som klädselbräder
  • Stockpanel